Nationale Loterij: “Online registratie is sluitend”

image

De online registratie op de website e-lotto.be van de Nationale Loterij is wel degelijk sluitend. Dat zegt de Nationale Loterij vandaag in reactie op een item in VTM NIEUWS van zaterdagavond. Daarin kwam IT-expert Nico Cool aan het woord, die toonde dat online gokken onder een valse naam mits wat handigheid toch mogelijk is. “We betreuren het feit dat tijdens de reportage verkeerdelijk de indruk werd gewekt dat de online registratiecheck eenvoudig te ontwijken is”, luidt het.

 

Volgens de Nationale Loterij is dat niet zo. De Loterij controleert bij elke ingave het rijksregister- en het identiteitskaartnummer. “Indien een bestaand rijksregisternummer ingevuld wordt, kan men verder gaan in de registratieprocedure. De Nationale Loterij stuurt dan die gegevens online door naar BOSA (FOD Beleid en Ondersteuning) - het vroegere FEDIct (FOD Informatie- en Communicatietechnologie) - voor validatie. Bij deze controle wordt de identiteit van de toekomstige speler gekoppeld aan de database van de federale overheid waardoor de zekerheid van de identiteit gegarandeerd kan worden. Enkel bij een positieve feedback van BOSA kan de nieuwe speler geregistreerd worden.”

 

De Nationale Loterij stelt één van de weinige operatoren te zijn die voor de identiteitscontrole van een toekomstige online speler gelinkt is aan de databank van de federale overheid. Toch kan het gebeuren dat online registratie na verschillende pogingen niet lukt. Een toekomstige potentiële speler kan dan contact opnemen met de Nationale Loterij via het nummer 0800 99 762. “De interne procedure schrijft dan voor dat een kopie van de e-ID moet opgestuurd worden naar de Nationale Loterij, alvorens zij de registratie uitvoert. In deze manuele procedure is er geen gegevensuitwisseling met BOSA, aangezien de Nationale Loterij zelf beschikt over een kopie van de e-ID. Het is waarschijnlijk via deze procedure dat de IT-specialist, na verscheidene mislukte online pogingen tot registratie, erin geslaagd is om de controles te omzeilen”, aldus de Loterij.

 

De Nationale Loterij is wel een intern onderzoek gestart naar het incident. In afwachting van het resultaat worden voorlopig geen registraties meer uitgevoerd via de manuele tussenkomst. 

 

Bron: https://www.hln.be/nieuws/binnenland/nationale-loterij-online-registratie-is-sluitend~ac60d168/


Toegevoegd op 21-01-2018